Ruang Bersih Dapur Pusat Baru dan Produk Perairan Ruichi

Kamar Bersih Dapur Tengah

Dapur Tengah

Koridor Kamar Bersih

Tanah Kamar Bersih

Toko kerja Kamar Bersih